Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak i gdzie starać się o rentę?

18.08.2017
Autor: E.

Mam dwóch niepełnosprawnych synów (pełnoletnich 33-21 lat), starszy po wydłużaniu kończyn dolnych ze wstawionymi blaszkami chirurgicznymi (starał się o rentę kilkakrotnie, łącznie z odwołaniami do [do wiad. red.] – nie została przyznana), drugi syn (niskorosłość) uczęszcza do szkoły sp. Gdzie i w jaki sposób mogą starać się o rentę np. socjalną? Obydwoje mają orzeczony stopień umiarkowany – niepełnosprawność istnieje od urodzenia. Proszę o pomoc (obydwoje mają tylko zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł). Z góry dziękuję.

Szanowna Pani,

Wskazując na ogólne przesłanki do uzyskania renty socjalnej należy stwierdzić, że o rentę socjalną może ubiegać się osoba, jeśli jej niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W sprawie warunków otrzymania renty socjalnej proszę zapoznać się z informacjami na stronie ZUS.

Warto też zapoznać się z informacjami nt. renty socjalnej na naszym portalu.

Postępowanie w sprawie przyznania renty wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Wniosek taki może być zgłoszony w każdej jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (zgłoszenie na piśmie lub ustnie do protokołu).

Sugeruję, aby przygotowując się do złożenia wniosku o rentę socjalną skorzystała Pani z porady prawnej. Proszę zorientować się, gdzie w Pani miejscowości znajdują się nieodpłatne punkty pomocy prawnej lub organizacje pozarządowe, w których osoby z niepełnosprawnością mogą bezpłatnie skonsultować się z prawnikiem. Pomoc prawna często może okazać się kluczowa w procesie ubiegania się o rentę.

Ponadto, w związku z poszukiwaniem przez Panią wsparcia finansowego, powinna się Pani skontaktować osobiście z odpowiednimi instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne w związku z ich trudną sytuacją finansową, aby uzyskać dokładne informacje w przedmiocie możliwego wsparcia dla Pani synów. Będzie to przede wszystkim właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Po dokładnym przedstawieniu stanu faktycznego, odpowiedni organ będzie mógł stwierdzić, czy jest możliwość do skorzystania z odpowiedniej formy wsparcia lub być może wskaże alternatywne rozwiązanie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas