Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mam prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

17.07.2017
Autor: N.

Witam. Czy mam prawo do zasiłku pielęgnacyjnego posiadając stopień niepełnosprawności umiarkowany? Datuje się od 16.02.2017, a niepełnosprawność istnieje od wczesnego dzieciństwa.

Szanowny Panie,

zgodnie z przepisami, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zatem jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym jest zapis, że niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia (we wczesnym dzieciństwie), to zasiłek pielęgnacyjny Panu przysługuje, o ile nie jest Pan:

  • uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego;
  • umieszczony w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją Pana, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas