Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność a praca w nocy

24.07.2017
Autor: B.

Dzień dobry. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim, przedstawiłem orzeczenie pracodawcy i nie chciałbym chodzić do pracy w nocy, a w grafiku cały czas mam nocki. Czy to jest legalne?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Natomiast art. 16. wprowadza dwa wyjątki, ponieważ zgodnie z art. 16 przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Koszty badań, o których mowa wyżej, ponosi pracodawca.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to zatrudnienie „legalnie” w porze nocnej może mieć miejsce, jeżeli pracuje Pan przy pilnowaniu lub posiada Pan zgodę lekarza, o której mowa w wyżej przywołanym przepisie.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas