Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zastraszanie i krzyki w pracy. Co robić?

11.07.2017
Autor: N.

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, od roku pracuję jako sprzataczka. Od jakiegoś czasu praca staje się ciężka, uciążliwa, stresująca, bo dodaje się nam coraz więcej pracy i obowiązków, jeśli czynność nie zostaje przez nas wykonana, w naszym kierunku są krzyki, zastraszanie, szantażowanie, że nie dostaniemy pensji. By zapobiec takiej sytuacji, pozostaje zwolnienie z pracy lub zawalczenie o swoje prawa jako człowieka. Nie wiem, gdzie się udać, do jakiej instytucji bym mogła.

Szanowna Pani,

zgodnie z przepisami, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Zatem pracodawca ma prawo do dyscyplinowania pracowników, egzekwowania poleceń i kształtowania oczekiwanych postaw, ale musi się to odbywać z zachowaniem wymaganych przepisów i form bez stosowania przemocy, agresji itp.

W myśl m.in. art. 94 § 2, mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników. Jeśli opisanych zachowań dopuszcza się bezpośredni przełożony, należy poinformować o tym dyrektora firmy.

Warto także zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas