Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę otrzymać rentę socjalną?

07.07.2017
Autor: L.

Jestem osobą pełnoletnią i niepełnosprawną, mieszkam z rodzicami, mam stopień lekki niepełnosprawności i mam takie pytanie, czy należałaby mi się renta, jak się jeszcze uczę i dorabiam dorywczo?

Szanowna Pani,

orzeczenie o stopniu lekkim jest wydawane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i nie ma wpływu na uzyskanie orzeczenia do celów rentowych, które jest wydawane przez ZUS.

W myśl obowiązujących przepisów, renta socjalna przysługuje pełnoletniej osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zatem jeśli złoży Pani wniosek do ZUS o przyznanie renty socjalnej i zostanie wydane orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz będą spełnione ww. warunki, wówczas nabędzie Pani prawa do renty socjalnej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas