Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę mieć bezpłatną opiekę niezależnie od dochodu i skąd?

24.07.2017
Autor: B.

Bezpłatna opieka przy chorym, np. w życiu codziennym – sprzątanie, zakupy, gotowanie itp. niezależnie od dochodu – czy, jak i skąd przysługuje.

Szanowna Pani,

usługi opiekuńcze przyznaje ośrodek pomocy społecznej, usługi te mogą być w pełni odpłatne lub częściowo albo bezpłatne – zasady odpłatności ustala gmina w uchwale, dlatego warto udać się do ośrodka pomocy społecznej celem doprecyzowania Pani praw.

Zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas