Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek opiekuńczy na ojca

22.08.2017
Autor: N.

Czy córka może starać się o zasiłek opiekuńczy na ojca?

Szanowna Pani,

co do zasady, może Pani starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy na ojca. Muszą jednak zostać spełnione wymagane przepisami warunki, aby mogła go Pani uzyskać.

Zgodnie z art. 16a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1518 z późn. zm.), opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny – czyli m.in. pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (np. dzieci – rodzice), jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł na miesiąc. Zależny jest od dochodu. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto miesięcznie. Jednocześnie art. 16a ww. ustawy wskazuje inne warunki formalne, które muszą być spełnione aby uzyskać przedmiotowe świadczenie.

Więcej informacji nt. specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas