Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie PFRON a emerytura

24.08.2017
Autor: K.

Witam, czy w momencie otrzymania emerytury z urzędu (z przejścia z renty z tyt. niezdolności) można zawiesić wypłatę świadczenia, żeby nadal podlegać dofinansowaniu do wynagrodzenia? Czy sam fakt otrzymania decyzji z ZUS jest już ustaleniem prawa i wyklucza dofinansowanie?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 26a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Jednakże w myśl art. 26a ust 1a1 pkt 1) ww. ustawy, miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Jak podkreślane jest w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, termin „ustalone prawo do emerytury", o którym mowa ww. przepisie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obejmuje swoim zakresem każde świadczenie emerytalne (II GSK 998/15 – wyrok NSA (N) z dnia 07.12.2016). Ustawodawca odnosi się w nim do ustalonego prawa do emerytury w ogólności, a więc bez względu na podstawę prawną jego ustalenia, rodzaj emerytury, czy też funkcje, które niezależnie od funkcji podstawowych realizuje, czy też może realizować świadczenie wynikające z ustalenia danego prawa do emerytury (II GSK 999/15 – wyrok NSA (N) z dnia 07.12.2016).

Nie ma tu więc znaczenia, czy świadczenie emerytalne jest pobierane, czy też nie. Kluczowa jest kwestia, że prawo do emerytury zostało ustalone (decyzja w sprawie).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas