Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasady wyszukiwania ofert pracy przez urząd pracy

03.07.2017
Autor: K.

Jestem osobą niepełnosprawną (lekki stopień, kręgosłup, przeciwwskazania – praca fizyczna), 58 lat, technik elektronik. Dostarczyłem do PUP zaświadczenie od ortopedy i orzeczenie o niepełnosprawności. Jednak nadal dostaję z PUP oferty niezgodne z moim stanem zdrowia. Czy istnieje jakieś zaświadczenie (i od kogo), które mogłoby ukierunkować oferty pracy (przez PUP) zgodnie z moim stanem zdrowia i nie zmuszające mnie do bezsensownego i kłopotliwego wykonywania skierowań do pracy czysto fizycznej? Informacje ma miejscu w PUP [do wiad. red.] mówią, że każdorazowo tylko opinia lekarza dopuszczającego do pracy na danym stanowisku jest miarodajna. Proszę o odpowiedź na pytanie lub linki kontaktowe.

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

  1. kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

Tak więc można skorzystać w rozmowie w urzędzie z w/w przepisu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas