Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ile może zarobić emeryt na wcześniejszej emeryturze?

28.06.2017
Autor: Krzysztof

Czy zarobek emeryta jest rozliczany w skali miesięcznej lub rocznej?

Szanowny Panie,

obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidują dwa sposoby rozliczenia świadczeń – rozliczenie roczne i miesięczne. O tym, według którego sposobu ma być rozliczone świadczenie, decyduje w zasadzie wniosek świadczeniobiorcy. Jeżeli jednak z nadesłanej dokumentacji wynika możliwość zastosowania obydwu sposobów, ZUS zobowiązany jest do przeprowadzenia rozliczenia według wariantu korzystniejszego dla świadczeniobiorcy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas