Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

75 lat i zabrany zasiłek pielęgnacyjny

28.06.2017
Autor: Emeryt

Z chwilą ukończenia 75 lat zabrano mi zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. Zaznaczam, że mam grupę inwalidzką o niepełnosprawności „znaczny” na okres stały – do końca życia. Za tą grupę należy się ten zasiłek, który pobierałem do momentu ukończenia 75 lat. Ze względu na posiadaną grupę inwalidzką należy się każdemu inwalidzie w Polsce. Proszę mi wytłumaczyć, na jakiej mocy prawnej w naszym kraju takie rzeczy się dzieją? Proszę o radę, co mam zrobić, by zostało przywrócone wynagrodzenie z racji inwalidztwa, które cały czas mam?

Szanowny Panie,

w myśl przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje natomiast:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Z kolei dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty, przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Powyższe świadczenia są wypłacane przez różne organy.

Jeżeli uważa Pan, że w Pana przypadku występują nieprawidłowości, należy wnieść odwołanie od doręczonej decyzji. W przypadku niejasności, proponuję udać się do organu wypłacającego dotychczas zasiłek pielęgnacyjny celem uzyskania informacji.

Warto podkreślić, że ze względu na osiągnięty przez Pana wiek przysługuje Panu dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, która świadczona jest m.in. przez adwokatów i radców prawnych. Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej znajdzie Pan na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas