Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy przysługuje mi opiekun?

28.06.2017
Autor: J.

Witam. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności o oznaczeniu 02-P, czyli choroba psychiczna – konkretnie schizofrenia. Na moim orzeczeniu pisze, że wymagam długotrwałej opieki. Czy należy mi się jakiś opiekun? Nie chodzi mi o opiekuna prawnego. Nie chcę być ubezwłasnowolniona. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Szanowna Pani,

w tym wypadku rozważyłbym udanie się do ośrodka pomocy społecznej celem złożenia wniosku o przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  5. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas