Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy karta parkingowa będzie ważna w USA?

12.06.2017
Autor: P.

Czy moja karta parkingowa będzie ważna w USA? Jeśli nie, tak jak prawo jazdy, gdzie mogę wyrobić sobie międzynarodową kartę osoby niepełnosprawnej?

Szanowny Panie,

Ponieważ każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności, osoba legitymująca się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, wydanym przez jedno z państw, nie może być traktowana (w sensie prawnym) jak osoba niepełnosprawna w innym. Polska nie jest także stroną żadnej umowy międzynarodowej w tym zakresie.

W krajach członkowskich Unii Europejskiej jedynie karta parkingowa jest uznawanym dokumentem uprawniającym do korzystania z uprawnień wynikających z przepisów lokalnych.

Natomiast karta parkingowa nie jest ważna w żadnym innym kraju poza krajami UE. Dlatego w USA nie będzie Pan mógł niestety korzystać z uprawnień wynikających z jej posiadania.

Informacje dotyczące zasad parkowania w USA może Pan uzyskać m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas