Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta. ZUS czy PFRON?

30.06.2017
Autor: C.

Jestem byłym marynarzem, mam niewydolność nerek (G5, dializowanie 3 razy w tygodniu), nie opłacałem ZUS i nie będę miał 5 lat składkowych. Czy tylko PFRON? Ile tego będzie?

Szanowny Panie,

ZUS oraz PFRON mają zupełnie inne zadania. O ile chodzi Panu o rentę z tytułu niezdolności do pracy, to po spełnieniu kryteriów wypłaca ją ZUS.

Dysponując orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może się Pan ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on m.in. osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Ze środków PFRON może Pan uzyskać wsparcie m.in. w przypadku zatrudnienia – refundacja składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom. Można ubiegać się również o środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas