Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy pracodawca ma rację, że nie ma na mnie ulg?

29.06.2017
Autor: R.

Będę składał wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Pracuję w firmie prywatnej (s.c.). Jest nas kilku pracownikow. Poinformowałem pracodawcę o swoich planach. On po konsultacji z biurem rachunkowym stwierdził, iż dla niego nie ma żadnych ulg etc. z tego tytułu, iż mnie zatrudnia, a ja (tak myślę) uzyskam decyzję o stopniu niepełnosprawności. Pracodawca nie jest zakładem pracy chronionej... Czy mój pracodawca ma rację? Dziękuję za informacje

Szanowny Panie,

fakt, że firma, w której Pan pracuje, nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, nie stanowi przeszkody do otrzymania przez Pana pracodawcę szeregu „ulg” z tytułu zatrudnienia Pana z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Przywileje pracodawcy zostały uregulowane w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warto polecić skorzystanie przez pracodawcę z infolinii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczoną dla pracodawców chcących skorzystać z przywilejów, w ramach której zostaną wyjaśnione zostaną warunki skorzystania ze środków PFRON przyznawanym pracodawcom.

Od 20 czerwca 2017 roku obowiązuje jeden wspólny numer infolinii: 801 233 554 (22 581 84 10 dla telefonów komórkowych).

Więcej o korzyściach z zatrudniania osób z niepełnosprawnością przeczytać można na naszym portalu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas