Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne – jakie składki powinnam opłacić?

05.07.2017
Autor: L.

Witam, zrezygnowałam z pracy (umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat), by sprawować opiekę nad dzieckiem, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z przyznanym świadczeniem pielegnacyjnym zostałam objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, składki płaci GOPS. Mąż pracuje jako nauczyciel, zgłosił mnie i dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy. Czy powinnam jeszcze gdzieś się zgłosić lub samodzielnie opłacać skladki na jakieś ubezpieczenia (np. chorobowe)? Proszę o pokierowanie, co powinnam zrobic. Mam 35 lat, pracowałam zawodowo od 09.2007 do 04.2017.

Szanowna Pani,

tak zwane „ubezpieczenie chorobowe” zostało uregulowane w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienieżnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, natomiast kwestia, kto dobrowolnie może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, została uregulowana w art. 11 ust. 2 w związku z art. 6 Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z powołanym przepisem, dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

  • osoby wykonujące pracę nakładczą;
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;
  • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
  • duchowni.

Ustawodawca nie wymienił w w/w przepisie osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne. Z analizy Pani pytania wydaje się, że posiada Pani niezbędne ubezpieczenia, choć oczywiście może Pani, w ramach swoich możliwości finansowych, ubezpieczyć się w ramach ubezpieczeń np. na życie. Celem upewnienia się co do możliwości dodatkowych ubezpieczeń, warto udać się do najbliższego oddziału ZUS.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas