Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny (punkt 8) a odwołanie od świadczenia (punkt 7)

05.07.2017
Autor: N.

Czy jeżeli odebrałam orzeczenie syna, gdzie punkt 7 jest na „nie wymaga”, a punkt 8 na „wymaga” i mam zamiar się odwołać tylko i wyłącznie od punktu 7, to czy jak złożę wniosek o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, to czy zostanie on przyjęty? Czy muszę czekać do zakończenia sprawy z odwołaniem od punktu 7?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy. Natomiast w postępowaniach o ustalenie niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności nie stosuje się przepisu art. 79a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).

Zgodnie z art. 130. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Zgodnie z § 2. ww. art., wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Z kolei zgodnie z § 3 ww. art., przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

  1. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
  2. decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Zgodnie z § 4 ww, art., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Rzeczywiście, w praktyce odwołanie od orzeczenia powoduje, iż generalnie nie są wypłacane świadczenia do czasu rozpatrzenia odwołania. Niemniej jednak warto złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny nie czekając na zakończenie sprawy – w takim wypadku organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny może zawiesić postępowanie w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego, a następnie je odwiesić po załączeniu przez Panią „prawomocnego” orzeczenia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas