Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wypłata ekwiwalentu za zaległy urlop z lat 2016 i 2017

12.07.2017
Autor: B.

Czy jest możliwa i jeżeli tak, to jak otrzymać, wypłata ekwiwalentu za zaległy urlop z roku 2016 i 2017 w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego przyznanego do końca 2017?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop jest świadczeniem pieniężnym na rzecz pracownika przysługującym z tytułu nabycia prawa do urlopu, którego pracownik nie mógł wykorzystać w naturze z powodu ustania stosunku pracy, a więc z powodu jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Według Sądu Najwyższego, z dniem rozwiązania stosunku pracy następuje przekształcenie prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Jedynie rozwiązanie stosunku pracy lub jego wygaśnięcie rodzi w każdym przypadku obowiązek wypłaty ekwiwalentu. W razie wypowiedzenia stosunku pracy, urlop może być udzielony w okresie wypowiedzenia, a jeśli to nastąpi, to prawo do ekwiwalentu nie powstanie.

Ekwiwalent przysługuje nie tylko za niewykorzystany urlop w roku bieżącym, ale również za niewykorzystane (zaległe) urlopy w latach poprzednich, o ile prawo do nich nie uległo przedawnieniu.

Z uwagi na powyższe, nie ma niestety możliwości, aby ekwiwalent za zaległy urlop 2016 i 2017 otrzymać w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas