Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przymuszenie do pracy 8-godzinnej (umiarkowany stopień)

07.07.2017
Autor: T.

Witam. Jestem osobą niepełnosprawną – stopień umiarkowany. Otóż w poprzednim roku zawarłem umowę na 1 rok. Umowa na pełen etat – 40 h tygodniowo po 8 h. Pracodawca dostał informację od lekarza medycyny pracy, że powinienem pracować po 7 h + jak się dowiedziałem, jestem zarejestrowany w firmie jako niepełnosprawny, lecz szef wymaga ode mnie 8 h pracy (ta dodatkowa godzina w żaden sposób nie jest mi wynagradzana). Teraz miałem przedłużenie umowy na czas nieokreślony pod warunkiem, iż zawieram umowę znów na 40 h tygodniowo po 8 h. Czy takie praktyki są dopuszczalne? Czy pracodawca ma prawo przymuszać mnie pod pretekstem zwolnienia z pracy do 8 h pracy zamiast 7 i nie wynagradzania mi tej 1 h? Czy mam prawo do zadośćuczynienia tych 307 nadgodzin, które przerobiłem do tej pory?

Szanowny Panie,

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby zaliczonej do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócona norma czasu pracy obowiązuje niezwłocznie po przedłożeniu pracodawcy przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisów tych nie stosuje się jednak do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

W stanie faktycznym, jaki Pan opisał, postępowanie pracodawcy dotyczące ośmiogodzinnego dnia pracy narusza przepisy obowiązującego prawa. Praca taka nie powinna w ogóle mieć miejsca. Pracodawca może podlegać odpowiedzialności za naruszenie przepisów o czasie pracy. Nawiązując do dalszej części Pana pytania informuję, że każda godzina, która w danym dniu została przepracowana ponad siódmą godzinę pracy może być zakwalifikowana co do zasady jako godzina nadliczbowa. W związku z powyższym jako pracownik może Pan przed sądem pracy dochodzić wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W tym celu będzie Pan musiał złożyć pozew. Złożenie pozwu warto skonsultować wcześniej z prawnikiem, np. w inspektoracie Państwowej Inspekcji Pracy. Proszę pamiętać, że roszczenia z tytułu umowy o pracę przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas