Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dotacje na działalność gospodarczą

07.07.2017
Autor: B.

Czy pobierając dotację dla niepełnosprawnych na otwarcie własnego biznesu mogę również otrzymać dotację z PUP lub dotację z UE na utworzenie działalności?

Szanowna Pani,

zgodnie z 46 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą zostać przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Z analizy zapytania wynika, iż prawdopodobnie pobrała już Pani dotację na rozpoczęcie działalności ze środków PFRON. To może świadczyć, iż już rozpoczęła Pani działalność gospodarczą, a dotacje mają pomagać osobom, które dopiero zakładają działalność gospodarczą.

Co do dotacji w ramach Unii Europejskiej, to grantodawcy określają w ramach projektów, na co i na jakich zasadach mogą być przeznaczone środki, a więc warto popytać poszczególnych grantodawców, czy mają środki dla osób prowadzących już działalność gospodarczą np. na rozwój firmy.

Niemniej jednak warto sprawę skonsultować z doradcą zawodowym w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas