Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek i ew. refundacja remontu mieszkania

12.07.2017
Autor: I.

Czy opiekując się wspólnie z żoną 2 osobami niepełnosprawnymi (siostry żony – 84 i 87 lat – pierwsza grupa niepełnosprawności) możemy liczyć na jakieś wsparcie ze strony właściwych organów? Sam również mam drugą grupę niepełnosprawności. Czy możemy liczyć na ew. wsparcie ze strony odpowiednich organów przy remoncie i modernizacji naszych mieszkań – instalacja kabin natryskowych, wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie ścian?

Szanowny Panie,

opiekunowie osób niepełnosprawnych, rezygnujący z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje, jeśli jest spełnione kryterium dochodowe, tj. 764 zł netto.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak m.in. gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Więcej informacji na temat specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdzie Pan na naszym portalu.

Osoby wymagające  pomocy w codziennym funkcjonowaniu mogą także ubiegać się w ośrodku pomocy społecznej o przyznanie usług opiekuńczych. Więcej informacji dotyczących usług opiekuńczych uzyska Pan w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia. Proponujemy także zapoznanie się z informacjami nt. usług opiekuńczych na naszym portalu.

Osoby z niepełnosprawnością mogą także ubiegać się o środki na likwidację barier architektonicznych. Wnioski o dofinansowanie składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie w miejscu zamieszkania. Więcej informacji nt. dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas