Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Urlop na turnus rehabilitacyjny dla osoby ze stopniem lekkim

19.07.2017
Autor: N.

Jestem pracownikiem biurowym. Mam stopień lekki niepełnosprawności. Chcę pojechać na turnus rehabilitacyjny na własny koszt. Czy pracodawca może czy musi mi dać dodatkowy urlop na ten cel? Jaki przepis reguluje tą sprawę?

Szanowny Panie,

kwestia zwolnienia celem udania się na turnus rehabilitacyjny została uregulowana w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z jej art. 20:

  1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
    1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
    2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
  2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
  3. Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, osobie z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności nie przysługuje niestety zwolnienie na turnus rehabilitacyjny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas