Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

18.04.2017
Autor: Marcin

Witam. Czy mógłbym prosić o informację, jak wygląda procedura ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i skąd można pobrać wzór wniosku? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest przez miejski/powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania, tam też można otrzymać druki. Druki dostępne są też na stronach internetowych poszczególnych zespołów orzeczniczych. Do wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności należy dołączyć:

  • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
  • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności);
  • zaświadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
  • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W myśl przepisów wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu miesiąca od daty złożenia.

Więcej informacji o orzekaniu do celów pozarentowych znajdzie Pan na naszym portalu.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym Centrum Integracja w Warszawie – tel.: 22 831 85 82, 570 066 506, 570 066 806, e-mail: warszawa@integracja.org

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas