Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Obliczanie dochodów osoby niepełnosprawnej przez MOPS

07.04.2017
Autor: Wojciech

Czy zasadnym jest obliczanie przez MOPS dochodów niepełnosprawnej w stopniu znacznym (O+U), ubezwłasnowolnionej córki (lat 21), biorąc pod uwagę również dochody opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd (moje)? W związku z tym, że moje dochody są dość wysokie, podnosi to w sposób znaczny koszty, jakie musi ponosić moja podopieczna za uczestnictwo w świetlicy środowiskowej.

Szanowny Panie,

W myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje, jeśli spełnione jest kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej, jeśli jej dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł.

W rozumieniu ww. ustawy, rodzinę stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zatem jeśli wysokość opłat za świetlicę ustalana jest wg kryterium dochodowego obowiązującego w ustawie o pomocy społecznej, a mieszka Pan razem z Córką i prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, to postępowanie ośrodka pomocy społecznej jest właściwe.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas