Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana stanowiska pracy

24.04.2017
Autor: L.

Czy pracodawca może zmienić stanowisko pracy? Mam stopień umiarkowany, pracuję z tym stopniem od lipca 2012 r. i teraz pracodawca zmienia mi stanowisko wedle jego potrzeb. Po prostu muszę pracować tam, gdzie nie mogę i dostarczyłam dodatkowe zaświadczenie od lekarza med. pracy, ale nic sobie z tego nie robią, a ja czuję się coraz gorzej i nie daję rady tym zmianom. Jestem już w wieku przedemerytalnym, mam 58 lat i 6 miesięcy. Proszę o odpowiedć lub radę, co mogę zrobić.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 39. Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Warto pamiętać o art. 40, zgodnie z którym przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Natomiast zgodnie z art. 43, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

  1. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
  2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Nie znając zapisów Pani umowy o pracę, trudno jednoznacznie ocenić Pani sytuację prawną, dlatego też warto sprawę skonsultować z najbliższym oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas