Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej

21.03.2017
Autor: Wiesława

Witam, proszę o informację, do kogo mogę zgłosić prośbę o pomoc w dostosowaniu mieszkania dla 78- i 74-letnich osób niepełnosprawnych i jakie warunki musi spełniać osoba starająca się o pomoc, dziękuję

Szanowna Pani,

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent dofinasowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z PFRON.

Więcej informacji dotyczących likwidacji barier architektonicznych znajdzie Pani na naszym portalu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek o likwidację barier uzyska Pani w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas