Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa dla inwalidy. Jakie dokumenty potrzebne?

15.03.2017
Autor: M.

Jakie dokumenty są potrzebne do przedłużenia kary parkingowej dla inwalidów?

Szanowna Pani,

Od 1 lipca 2014 r. uległy zmianie przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych. Obecnie osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności może otrzymać kartę parkingową wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r. przez powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności. Osoba ta musi mieć orzeczone znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Więcej informacji dotyczących wydawania karty parkingowej znajdzie m.in. na naszym portalu.

Ponieważ nie wiemy, czy posiada Pani orzeczenie wydane przez ZUS, czy powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności, nie wiemy też, kiedy było wydane orzeczenie, nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Jeśli posiada Pani orzeczenie wydane przez ZUS lub wydane przed 1 lipca 2014 r., być może będzie konieczne ponownie uzyskanie orzeczenia, które będzie zawierało zapisy uprawniające do wydania karty parkingowej.

W celu uzyskania karty parkingowej należy złożyć osobiście wniosek (druk do pobrania w powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności) wraz z:

  • jedną fotografią o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).

Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas