Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a czas pracy

09.03.2017
Autor: Renata

W związku ze zbliżającym się końcem poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności – stopień umiarkowany – złożyłam wniosek do MOPS o wydanie nowego orzeczenia na 2 tygodnie przed końcem poprzedniego. Obecnie mijają już 3 tygodnie od złożenia wniosku i wygasło moje poprzednie orzeczenie. W związku z tym chcę zapytać, czy w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie przysługuje mi nadal 7-godzinny czas pracy? Jeśli tak, jak udokumentować to prawo przed pracodawcą, a jeśli nie, to co w sytuacji, gdy zostanie wydane orzeczenie o umiarkowanym stopniu od daty wygaśnięcia poprzedniego?

Szanowna Pani,

Zgodnie z opinią Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w przypadku, gdy orzeczenie wydane na czas określony wygasa, a osoba niepełnosprawna nie przedstawiła w zakładzie pracy nowego orzeczenia, należy ją traktować jako osobę sprawną aż do czasu przedstawienia przez nią pracodawcy kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zatem do czasu przedłożenia nowego orzeczenia nie można korzystać ze skróconej normy czasu pracy. Jeżeli jednak z kolejnego orzeczenia będzie wynikała ciągłość trwania niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności wówczas, zdaniem Biura, zgodnie z art. 2a Ustawy o rehabilitacji, pracodawca powinien potraktować pracę powyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jako pracę w godzinach nadliczbowych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas