Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka nad ojcem

13.03.2017
Autor: A.

Witam. Ojciec po raz kolejny otrzymał na komisji orzeczenie o niepełnosprawności – stopień umiarkowany. Jest pod opieką psychiatry i kilka razy w roku zdarzają się incydenty – wówczas jestem zmuszona zaniedbywać pracę, tzn. zwolnienie (opiekę) lekarską. W chwili obecnej muszę zrezygnować z pracy, żeby zająć się ojcem. Jakie dokumenty powinnam złożyć i gdzie??

Szanowna Pani,

Specjalny zasiłek opiekuńczy, właściwy w tym przypadku, przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Więcej informacji dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdzie Pani na naszym portalu.

Zatem jeśli Pani Tata ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, to niestety nie przysługuje Pani ww. świadczenie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas