Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odliczenia podatkowe – 15-miesięczne dziecko z niedosłuchem

27.02.2017
Autor: Krzysztof

Dzień dobry. Jestem tatą niepełnosprawnego dziecka. Niepełnosprawność związana jest z niedosłuchem. Syn ma obecnie 15 miesięcy. W czerwcu zakupiliśmy aparaty słuchowe (po dopłatach z NFZ i PFRON był to koszt ok. 600 zł). Dodatkowo mniej więcej raz w tygodniu Żona jeździ z dzieckiem na zajęcia rehabilitacyjne do logopedy i psychologa, a także na wczesne wspomaganie rozwoju. Czy w związku z tym możemy skorzystać z jakichś ulg podatkowych? Pozdrawiam, Krzysztof

Szanowny Panie,

W myśl obowiązujących przepisów, z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym.

Za osobę z niepełnosprawnością uważa się osobę, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Zatem jeśli Pańskie Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to może Pan odliczyć określone przepisami wydatki. Na naszym portalu znajdzie Pan informacje, jakie wydatki można odliczyć od dochodu w ramach ww. ulgi rehabilitacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać m.in. w Krajowej Informacji Skarbowej.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas