Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo do zwolnienia na czas pobytu w sanatorium

15.02.2017
Autor: Witold

Czy muszę brać urlop wypoczynkowy, aby wyjechać do sanatorium /znacznie niepełnosprawny/?

Szanowny Panie,

W myśl przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej, pracodawca udziela zwolnienia od pracy pracownikowi posiadającemu orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

Ww. przepis stosuje się wyłącznie w przypadku osób skierowanych na turnus rehabilitacyjny. Osoby skierowane do sanatorium przez lekarza NFZ nie mogą więc, podobnie jak osoby korzystające z prewencji rentowej ZUS, z takiego zwolnienia korzystać.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas