Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby z zasiłkiem pielęgnacyjnym

10.02.2017
Autor: K.

Czy mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności? Pragnę nadmienić, iż obecnie otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł, a dziecko oprócz astmy ma inne schorzenia, takie jak skolioza i wada wzroku? Ja nie pracuję, więc jakie mam prawo do tego tematu (jak wyżej napisałam)?

Szanowna Pani,

W myśl obowiązujących regulacji prawnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami (pkt 7 i 8): konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego znajdzie Pani na naszym portalu.

Zatem jeśli spełnione są ww. warunki, może Pani złożyć wniosek w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas