Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Katowic

05.06.2009

Centrum Integracja Katowice

Centrum proponuje bezpłatne spotkania z prawnikiem, na których poruszane są kwestie: ulg, uprawnień, prawa pracy, zakładania działalności gospodarczej. Z porad mogą korzystać osoby z orzeczeniem, jak i opiekunowie tych osób, po wcześniejszym (telefonicznym bądź osobistym) umówieniu się na spotkanie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela porad z zakresu:

 1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego
 2. Zabezpieczenia społecznego
 3. Ochrony praw lokatorów
 • TPPS nr 1, ul. Andrzeja 10, tel.: 32 251 60 99,  32 251 59 12, poniedziałek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 2, ul. Warszawska 42, tel.: 32 253 66 12,  32 253 77 30, czwartek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 3, ul. Misjonarzy Oblatów 24, tel.: 32 203 63 13, 32 258 07 09, wtorek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 4, ul. Gliwicka 96, tel.: 32 353 02 75, 32 353 02 78, wtorek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 5, ul. Dębowa 16c, tel.: 32 250 50 15, 32 254 70 61, poniedziałek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 6, ul. Czecha 2,  tel.: 32 253 81 21, 32 209 00 23, wtorek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 7, ul. Świdnicka 35a, tel.: 32 252 56 35, 32 252 80 61, piątek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 8, ul. Łętowskiego 6a,  tel.: 32 206 15 68, 32 206 07 04, środa w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 9, ul. Krakowska 138,  tel.: 32 255 35 67, 32 256 47 70, poniedziałek w godz. 9.00-12.00
 • TPPS nr 10, ul. Krakowska 138, tel.: 32 209 97 13, 32 256 83 90, środa w godz. 9.00-12.00
 • SBD, ul. Gliwicka 102,  tel.: 32 250 87 00, 32 251 43 87, środa w godz. 9.00-12.00
 • Sekcja d/s Prawnych, ul. Czecha 2, tel.: 32 253 81 21, 32 209 00 23 wew. 18, piątek w godz. 8.00-10.00

Ruch Obrony Bezrobotnych

ul. Młyńska 23
tel.: 32 781 60 50
Od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo karne
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo rodzinne
 4. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów
 5. Prawo pracy i ubezpieczeń

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom

ul. Krasińskiego 21
tel.: 32 255 38 69
Wtorek godz. 16.00-21.00, czwartek 10.00-15.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym o godz. 9.00-16.00.

Zakres udzielanych porad prawnych:

 • Prawo karne:
  poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
  korespondencja z organami prowadzącymi dochodzenie lub śledztwo
 • Prawo cywilne:
  poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań
  poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego
  poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
 • Prawo rodzinne:
  poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych
  poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach alimentacyjnych
  poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 • Prawo ubezpieczeń:
  poradnictwo z zakresu spraw emerytalno-rentowych
  sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u
 • Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 • Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 • Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:
  sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu
  poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.

Udzielane są również porady przez internet: magdalena@katowice.opoka.org.pl

Liga Kobiet Polskich

ul. Kordeckiego 2
tel.: 32 253 87 37, 32 253 75 60
Poniedziałek godz. 10.00-12.00 (porady prawne), wtorek 10.00-12.00 i czwartek 15.00-17.00 (sprawy lokalowe i ochrony praw lokatorów)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo karne
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo rodzinne
 4. Prawo ubezpieczeń
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

ul. Kościuszki 46
tel.:  32 205 38 80
e-mail: spes@spes.org.pl
www.spes.org.pl
Poniedziałek, wtorek, piątek godz. 9.00-15.00, środa, czwartek godz. 9.00-18.00

Zakres świadczonych usług:

 1. Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i w postaci poradnictwa socjalnego - dostępna w siedzibie ośrodka.
 2. Praca w środowisku - na rzecz osób w podeszłym wieku, ze znaczną niepełnosprawnością, ciężko chorych, osamotnionych.

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo karne oraz prawo cywilne (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ograniczonym zakresie)
 2. Prawo rodzinne
 3. Prawo ubezpieczeń
 4. Prawo pracy
 5. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 6. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów
 7. Poradnictwo obywatelskie w zakresie świadczeń, zwolnień i uprawnień osób z niepełnosprawnością. W tym zakresie publikujemy również aktualizowany informator na naszej stronie internetowej: www.spes.org.pl.

Wyniki uzyskania pomocy:

 1. Ustalenie terminu spotkania telefoniczne, korespondencyjnie (e-mail) lub osobiście
 2. Pomoc psychologiczna i w postaci poradnictwa socjalnego jest dostępna dla każdej zgłaszającej się osoby
 3. Pomoc prawna jest dostępna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jak również dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu życiowego (m.in. przemoc w rodzinie).
 4. Uzyskanie dostępu do pomocy prawnej jest możliwe po wcześniejszym spotkaniu z pracownikiem SPES.

Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej Dla Osób Niepełnosprawnych

ul. Powstańców 21
tel.: 697 733 017
Poniedziałek godz. 16.00-19.00 tylko dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo karne
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo rodzinne
 4. Prawo ubezpieczeń
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 7. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

Studencka Poradnia Prawna, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 11 b, pokój 39
tel.: 032 359 14 22
Codziennie

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo cywilne np. w zakresie zawieranych umów, postępowań sądowych
 2. Prawo rodzinne, np. w zakresie spraw rozwodowych i alimentacyjnych

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - Starostwo Powiatowe w Raciborzu

ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 44 08 wew. 338
fax: 32 415 12 12
www.oidon-raciborz.pl
oidon@powiatraciborski.pl
Czynny: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Polski Związek Niewidomych ZG - Ośrodek w Chorzowie

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 37 37 wew. 15 lub 32 771 09 22
fax: 32 771 09 23
www.pzn.slask.pl
info_slask@interia.pl info@pznslask.pol.pl
Czynny: w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 16.00, we wtorki, w środy i w piątki od 8.00 do 15.00

Caritas Polska Ośrodek w Katowicach

ul. Bp. Czesława Domina 1, 40-042 Katowice
tel./fax: 32 251 67 22
www.katowice.caritas.pl/info
info@katowice.caritas.pl
Czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
  PZG OŚ
  05.10.2015, 12:38
  Pod Młynem 1B 40-310 Katowice Porady w każdy wtorek po 16:30
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas