Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sąd Polubowny, czyli ominąć salę rozpraw

21.12.2016
Autor: Beata Dązbłaż, konsultacja: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, grafika: M. Kuśmierz
napis sąd

Czym jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i jakiego rodzaju pomocy może nam udzielić? Zapytaliśmy eksperta Urzędu KNF.

- Sąd Polubowny przy KNF rozpoznaje spory między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a ich klientami – tłumaczy Maciej Krzysztoszek z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. – Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, wynosi co najmniej 500 zł, oraz o prawa niemajątkowe.

W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji i Centrum Arbitrażu. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego możemy znaleźć odpowiednie formularze np. o wszczęcie mediacji. W 80 proc. mediacje prowadzone przy Sądzie Polubownym kończą się podpisaniem ugody, która ma moc ugody sądowej.

Arbiter rozstrzygnie

Inną możliwością jest arbitraż, który polega na rozstrzygnięciu przez arbitra, kto ma rację w sporze i kończy się wydaniem wyroku. Postępowanie arbitrażowe może być uproszczone, jeśli kwota sporu nie przekracza 10 tys. zł. Powyżej tej kwoty lub w przypadku spraw niemajątkowych wszczynane jest postępowanie arbitrażowe, prowadzone zazwyczaj przez trzech arbitrów.

Warto zatem pamiętać o takiej możliwości, jak Sąd Polubowny przy KNF, gdy mamy do rozstrzygnięcia istotny spór z firmą czy instytucją finansową.

Więcej o Sądzie Polubownym przeczytać można na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas