Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kumulacja aktywności – dla gimnazjalistów

12.12.2016
Autor: oprac. Agnieszka Jędrzejczak, fot. Archiwum Fundacji LOTTO Milion Marzeń
Źródło: Integracja 5/2016
nauczyciel z uczniami i uczennicami na rolkach

W niedzielę 4 września 2016 r. ruszyła 4. edycja programu sportowego „Kumulacja Aktywności”. W jego ramach systematyczne pozalekcyjne zajęcia w aż 15 województwach poprowadzi 50 utytułowanych sportowców. Szermierka, łucznictwo, kajakarstwo, wioślarstwo, snowboard, rugby czy taekwondo olimpijskie – to tylko niektóre z dyscyplin, w których gimnazjaliści będą mogli spróbować swoich sił.

Pomysłodawcą i organizatorem programu „Kumulacja Aktywności” jest Fundacja LOTTO Milion Marzeń, dla której sport to kluczowy obszar działania. Celem programu jest zaradzenie niepokojąco niskiemu zainteresowaniu młodych ludzi aktywnością fizyczną.

Opracowując formułę akcji, Fundacja przyjęła za punkt wyjścia wnioski z badań dotyczących postaw i opinii młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do sportu#1. Badania pokazały, że co trzeci uczeń ogranicza swój ruch tylko do lekcji WF-u i na aktywność fizyczną poświęca mniej czasu niż na komputer czy życie towarzyskie. Zgodnie z wynikami, niechęć do WF-u wśród gimnazjalistów osiąga apogeum w II klasie i wynika głównie z doświadczeń nabytych na lekcjach WF-u w pierwszym roku nauki w gimnazjum. Z drugiej strony, z badań można wysnuć wniosek, że młodzi ludzie potrzebują i poszukują autorytetów wśród dorosłych. Część badanej młodzieży przyznała, że zaczęła aktywnie uprawiać sport ze względu na zafascynowanie jakimś sportowcem. Natomiast wg badań Grupy IQS#2, zrealizowanych w sierpniu 2014 r., 64 proc. dorosłych uważa, że w ich okolicy brakuje ofert ciekawych pozaszkolnych zajęć sportowych dla młodzieży.

młodzież gra w piłkę siatkową na siedząco

Program „Kumulacja Aktywności” wychodzi naprzeciw problemom wskazanym w badaniach i odpowiada na potrzeby młodych ludzi. Jego celem jest zachęcenie gimnazjalistów do aktywności fizycznej poprzez umożliwienie im treningu pod okiem prawdziwego sportowego mistrza. W trzech dotychczasowych edycjach programu systematycznie ćwiczyło ponad 4000 dziewcząt i chłopców. W tegorocznej 4. edycji programu, zajęcia sportowe dla gimnazjalistów w całej Polsce prowadzi 50 wybitnych sportowców, mistrzów świata i olimpijczyków, m.in. Renata Mauer-Różańska, Paweł Nastula, Marek Kolbowicz czy tegoroczna medalistka z igrzysk w Rio – Joanna Leszczyńska.

Każdy mistrz realizuje dla zrekrutowanej przez siebie grupy ponad 20 osób cykl 40 zajęć według autorskiego scenariusza. Z programu skorzysta ponad 1000 gimnazjalistów. Na zajęcia zapraszani są zwłaszcza ci uczniowie, którzy nie tylko unikają dodatkowych zajęć sportowych, ale także nie ćwiczą na lekcjach WF w szkole. Zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Petrynę (w Tursku, woj. pomorskie) i Damiana Łukasika (w Bielicach, woj. kujawsko-pomorskie) przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównymi adresatami działań realizowanych w ramach „Kumulacji Aktywności” są gimnazjaliści, jednak organizatorzy zwracają też uwagę na rolę dorosłych w kształtowaniu prosportowych postaw młodzieży. Dla rodziców i nauczycieli Fundacja LOTTO Milion Marzeń przygotowa- ła cykl materiałów edukacyjnych, pokazujących, w jaki sposób można zachęcić gimnazjalistów do aktywności fizycznej. Na stronie: www.kumulacjaaktywnosci.pl dostępne są scenariusze zajęć sportowych przygotowane przez sportowców, można też obejrzeć reportaże filmowe z zajęć zrealizowanych przez mistrzów w ramach poprzednich edycji programu. Patronat nad programem sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski.

Renata Mauer-Różańska pokazuje dwóm dziewczynom jak strzelać
Strzelectwo z Renatą Mauer-Różańską

Sport nie wyklucza

W 3. edycji „Kumulacji Aktywności” jednym z prowadzących zajęcia sportowców był niepełnosprawny zawodnik siatkówki na siedząco Robert Wydera. Prowadzone przez niego zajęcia przeznaczone były zarówno dla młodzieży niepełnosprawnej, jak i w pełni sprawnej. Pozwalały młodym ludziom na integrację i zrozumienie nie tylko swoich ograniczeń, ale także możliwości. Zajęcia w ramach „Kumulacji Aktywności” przeznaczone są dla wszystkich gimnazjalistów, biorą w nich udział nawet dzieciaki, które mają stałe zwolnienie lekarskie z lekcji WF-u, np. ze względu na przewlekłe choroby – w jednej z grup ćwiczył chłopiec z poważną wadą serca, a w innej dziewczynka z wrodzoną łamliwością kości. Trenerzy pozostawali cały czas w kontakcie z rodzicami i lekarzami oraz tak dobierali ćwiczenia, aby młodzi ludzie nie czuli się wykluczeni z grupy, a jednocześnie mogli ćwiczyć, nie ryzykując zrobienia sobie krzywdy.

1. Badanie postaw i opinii oraz motywacji młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do aktywności sportowej jako formy spędzania czasu oraz sposobu kształtowania u niej prosportowych postaw, CBOS dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń, 2012 

2. Badanie OMNIBUS „Aktywność Fizyczna Młodzieży”, Grupa IQS dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń, 2014


Materiał przygotowany we współpracy z

logo Lotto

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas