Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zamiana wanny na kabinę prysznicową dla małżeństwa (wiek 83 lata)

07.12.2016
Autor: Teresa i Franciszek

Czy małżeństwo mieszkające samo (oboje po 83 lata) może otrzymać pomoc na remont łazienki w celu wyrzucenia wanny i wstawienia kabiny prysznicowej?

Szanowni Państwo,

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim) mogą do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania złożyć wniosek o środki na likwidację barier architektonicznych.

Zatem jeśli jedno z Państwa albo oboje posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (albo równoważne), to nie ma przeszkód, by złożyli Państwo do powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek o likwidację barier architektonicznych.

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o środki na likwidację barier architektonicznych uzyskają Państwo w powiatowym centrum pomocy rodzinie w miejscu zamieszkania a także na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas