Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla dziewczyny (nie żony)

04.12.2016
Autor: Maciej

Dzień Dobry. Od zeszłego roku choruję na nowotwór złośliwy odbytnicy z przerzutami na płuca. Przyznano mi znaczny stopień niepełnosprawności. Już od ponad dwóch lat mieszkam razem z dziewczyną i obecnie jestem na rencie z tytułu niezdolności do pracy i otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny. Wyczytałem, że opiekunowi osoby znacznie niepełnosprawnej przysługuje zasiłek w wysokości 520 zł netto i stąd moje pytanie brzmi, czy osoba niespokrewniona ze mną, lecz która jest obarczona moją niepełnosprawnością, może starać się o taki zasiłek, czy konieczne jest bycie w związku formalnym? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Maciej

Szanowny Panie,

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej albo z niego rezygnują w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponieważ w myśl obowiązujących przepisów na Pańskiej Dziewczynie nie ciąży obowiązek alimentacyjny, zatem specjalny zasiłek opiekuńczy niestety nie przysługuje. Czasami jednak w takiej sytuacji w postępowaniu odwoławyczm sądy wydają orzeczenia korzystne dla wnioskodawcy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas