Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek dla opiekuna – czy przysługuje mojej żonie?

21.11.2016
Autor: Ignacy

Czy mojej żonie jako mojemu opiekunowi (mam znaczny stopień niep. R-05) przysługuje zasiłek i gdzie to się załatwia? Posiada rentę, ale tylko 701 zł, bo resztę zabiera komornik.

Szanowny Panie,

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje w wysokości 520 zł, ale warunkiem jego otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Natomiast świadczenie nie przysługuje m.in. jeżeli osoba sprawująca opiekę:

  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  3. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zatem jeśli Pańska Żona otrzymuje rentę, a tak rozumiemy Pańskie pytanie, to nie przysługuje jej ww. świadczenie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas