Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

List otwarty do Komitetu Założycielskiego Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

27.10.2004

Warszawa, dnia 31 lipca 2003

Komitet Założycielski
Polskiego Forum
Osób Niepełnosprawnych
ul. Głogowa 2b, Warszawa

Szanowni Państwo,

W dniu 16 lipca 2003 r., podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, poinformowali Państwo obecnych, że zostało powołane Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. PFON założyły cztery ogólnopolskie organizacje - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo.

Forum ma zabiegać o realizację praw wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce i reprezentować całe środowisko niepełnosprawnych wobec władz polskich oraz na forum międzynarodowym w EDF (European Disability Forum). Otrzymaliśmy również informację, że powiadomiono już o tym Panią Minister J. Banach, a także, że PFON został akredytowany jako polska reprezentacja przy EDF, na razie jako członek obserwator (do czasu przystąpienia Polski do Unii), potem z pełnym członkostwem.

Paragraf 15 Statutu PFON programowo czyni je niedostępnym dla wszystkich organizacji lokalnych i regionalnych poprzez zapis, że "członkiem Forum może zostać stowarzyszenie i związek stowarzyszeń, które spełnia łącznie niżej podane warunki:

 1. jest stowarzyszeniem lub związkiem stowarzyszeń o ogólnopolskim zasięgu działania
 2. jest zarejestrowany w KRS
 3. posiada jednostki organizacyjne więcej niż w połowie liczby województw .... "
 4. Paragraf 26 pkt. 5 Statutu stanowi, że Zarząd PFON będzie się składał z 5-7 osób z czego 4 muszą być przedstawicielami organizacji założycielskich a tylko pozostałe (1-3) będą wybierane spośród delegatów.

Przyjęliśmy tę informację z niedowierzaniem, zdumieniem i ogromnym niepokojem. Niepokój ten spowodowany jest przede wszystkim pominięciem organizacji regionalnych, lokalnych, specjalistycznych - a także licznych fundacji, które z założenia nie mają członków. Wiemy też, że EDF stosuje inne zasady zrzeszania się niż wymienione.

Chcielibyśmy wiedzieć jaka idea przyświecała Państwu w zastosowaniu przedstawionego na konferencji trybu powołania Forum i jak, przy tak wybiórczych kryteriach zrzeszania, może ono być przedstawicielem wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce?

Uważamy, że narodowa reprezentacja osób niepełnosprawnych, która będzie mogła przystąpić do EDF i występować w imieniu środowiska w kraju oraz na forum europejskim, jest ogromnie potrzebna. Musi to jednak być prawdziwa reprezentacja, budowana oddolnie, zaczynając od organizacji lokalnych, poprzez struktury regionalne (wojewódzkie sejmiki osób niepełnosprawnych), które z kolei wyłonią reprezentację ogólnopolską.

 Do tej pory list podpisały następujące organizacje i osoby:

 1. AUTYZM-POLSKA - Porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Oraz Ich Rodzin;
 2. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo;
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA";
 4. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "Echo";
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji;
 6. Zbigniew Aleksander Gintowt - członek indywidualny European Disability Forum;
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo" w Radomsku;
 8. Pajęczaki - Internetowa Społeczność Niepełnosprawnych
 9. StowarzyszeniE na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ACTIVUM
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Help"
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z siedzibą w Poznaniu
 12. Fundacja im. Brata Alberta
 13. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach

Organizacje chcące zlożyć podpis pod listem prosimy o kontakt na adres fpmiinr@idn.org.pl

Źródło: http://www.idn.org.pl/varia/do_PFON.htm

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas