Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta Parkingowa 2020

30.06.2014
Autor: Oprac. Beata Rędziak

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

AKTUALIZACJA: 14.05.2020


Szukasz odpowiedzi na pytania socjalno-prawne dotyczące niepełnosprawności? Zadaj pytanie naszym doradcom i prawnikom w zakładce „Zapytaj doradcę”!


Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

UWAGA! Obowiązujące wcześniej karty parkingowe straciły ważność 30 czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020),
 • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020).

Natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, niezależnie od kodu w orzeczeniu, nie otrzymują już karty parkingowej.

Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.


Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, kto i w jaki sposób może starać się o nową kartę parkingową.


Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Placówka może otrzymać kartę parkingową na 3 lata pod warunkiem, że samochód jest własnością placówki.

Przeczytaj więcej o kartach parkingowych dla placówek.

Gdzie można wyrobić kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

UWAGA! Osoby, które po 1 lipca 2014 r. muszą uzyskać nowe orzeczenie ze wskazaniem do uzyskania karty parkingowej – najpierw muszą stanąć na komisji orzekającej, a dopiero potem, w razie uzyskania uprawnienia do otrzymania karty, uiścić opłatę za jej wyrobienie.

Co daje karta parkingowa?

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

znak zakazu ruchu w obu kierunkachZnak zakazu wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowychZnak zakazu wjazdu motocykli

Znak zakazu wjazdu motorowerówZnak zakazu postojuZnak zakazu postoju w dni nieparzyste

Znak zakazu postoju w dni parzyste Znak strefy ograniczonego postoju

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Awers:

Awers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na datę ważności, numer i organ wydający, a także symbol osoby na wózku. Po prawej: napis

Rewers:

Rewers karty parkingowej dla osoby prywatnej. Po lewej: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska, zdjęcie oraz podpis. Po prawej: pouczenie


Przeczytaj więcej o nowych przepisach o kartach parkingowych.

Komentarz

 • Józef Mroczek
  Józef
  28.03.2019, 08:32
  Wszystko dla niepełnosprawnych. CHA -CHA - CHA . A ja mam pytanie i podaję mały szczegół. Jestem inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na Komisji lekarz orzecznik uznał // ponieważ ja pochodzę z Krakowa i on ma bardzo niedobrą żonę Krakuskę oraz to , że pracował w Ministerstwie Zdrowia i go zwolnili jak Krakusy przyszły do władzy w Warszawie - nie może przyznać mi stopnia znacznego niepełnosprawności , który miałem od 10 lat - argumentując cyt " bo nie lubię Krakusów" // że nadaje mi stopień niepełnosprawności umiarkowany ale wszelkie prawa do uzyskania karty parkingowej mi się należą. Odwołałem się do Zespołu Wojewódzkiego - i wystąpiłem o kartę parkingową a tu niespodzianka . Mimo ,że odwołanie dotyczy stopnia niepełnosprawności kartę nie dostanę bo ich postanowienie musi się uprawomocnić. Podana informacja jest taka cyt" trzeba się było nie odwoływać do wyższej instancji " - ale pech co ??. I tak mijają miesiące czyli od 01.02.2018 r do sierpnia 2018r gdzie jestem po takim czasie wezwany do lekarza Komisji Wojewódzkiej / nadmieniam że mam schorzenia ortopedyczne / oczywiście wcześniej telefonicznie otrzymuję informację , że na razie nie mają specjalisty ortopedy. W sierpniu bada mnie Komisja Lekarska z odwołania w składzie jeden lekarz / miła Pani/ gastrolog. Oczywiście ręka rękę myje i Pani dr. uznaje na podstawie swojej wiedzy i bez żadnego badania , że już wszystko wie i decyzje otrzymam do domu. Po parunastu dniach mam decyzję podtrzymującą poprzednią decyzję. Karty parkingowej dalej nie mogę uzyskać ponieważ decyzja jest jeszcze nie prawomocna. Zaznaczam , że w tej decyzji też jest napisane że karta parkingowa mi się należy. Ale przecież ja odwołuję się do stopnia niepełnosprawności a nie decyzji o wydanie karty. Trudno odwołuję się do Sądu i w połowie marca 2019 roku czyli po okresie 13 miesięcy Sąd na podstawie badań biegłego rzeczoznawcy i Biegłego neurologa stwierdza że należy mi się znaczny stopień niepełnosprawności - do wyroku nikt nie wniósł zażalenia jest prawomocny. Tak więc dzwonię do Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny i opowiadam o wszystkim i otrzymuję informację cyt" proszę złożyć odpowiednie dokumenty i czekać na odpowiedź " . Jako zainteresowany najważniejszym czyli kiedy otrzymam kartę parkingową - termin wydania , otrzymuję informację cyt " normalnie to 14 dni w pana przypadku ponieważ pan odwoływał się do Sądu trudno powiedzieć musimy dokonać analizy dokumentów i poinformujemy pana o terminie wydania". Moi drodzy wszystko to jest jedna wielka kupa gno …..a nic warte jest zdrowie i potrzeba inwalidy osoby niepełnosprawnej. Wiem , że jesteśmy grupą wyrzutków społecznych ale jak trudno przebić się uzyskując podstawowe swoje prawo w pomocy. Karta nie jest dla Urzędnika czymś co blokuje jego rozwój ale nam niepełnosprawnym brak tej karty odbiera prawo do normalności i do egzystencji. Obecnie złożę wszystkie dokumenty i zobaczę jak i co dalej z moim i Waszym problemem gdzie nie domagamy się pieniędzy ale szacunku. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany dokładnymi faktami i opisem to służę wszystkimi szczegółami. Pozdrawiam wszystkich a szczególnie URZĘDASÓW iżyczę Wam abyście nigdy nie potrzebowali karty parkingowej. Pozdrawiam, mój tel. 697-706-803

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas