Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna dla osoby w Bułgarii

25.10.2016
Autor: Paweł

Witam Państwa. Moja matka choruje na chorobę Parkinsona od roku 1993. Obecnie ma 59 lat i od roku 2004 całkowicie straciła możliwość pracy. Teraz musimy zatrudnić pielęgniarkę, która musi być koło mamy 24/7. Mieszkamy w Bułgarii od więcej niż 30 lat i poniewaź już nam jest bardzo trudno zapłacić za wszystkie rachunki, moje pytanie jest czy możemy starać się o rentę socjalną stałą?

Szanowny Panie,

W myśl przepisów, renta socjalna przysługuje osobie, która:

  • jest pełnoletnia oraz
  • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z informacji podanych przez Pana wynika, że ww. świadczenie Pańskiej Mamie nie przysługuje. Natomiast jeśli dobrze rozumiemy, Mama nie nabyła prawa do renty tytułu niezdolności do pracy?

Natomiast jeśli Pańska Mama mieszka w Bułgarii od 30 lat, to musi uzyskać status osoby z niepełnosprawnością zgodnie z prawem miejscowym. W prawie Unii Europejskiej brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania” orzeczeń o niepełnosprawności. Każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności. Wobec powyższego osoba, legitymująca się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, wydanym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, nie może być traktowana, w świetle przepisów prawa polskiego, jak osoba niepełnosprawna.

W razie dalszych pytań proponujemy kontakt z Centrum Integracja w Warszawie – tel.: 22 831 85 82 lub e-mail: warszawa@integracja.org

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas