Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie czesnego

17.09.2016
Autor: Małgorzata

Czy istnieje możliwość dofinansowania czesnego? Chodzi o naukę w szkole wyższej, studia doktoranckie.

Szanowna Pani,

W ramach programu „Aktywny samorząd”, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która:

  1. ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje uzyska Pani w miejskim/powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas