Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego

23.09.2016
Autor: Magdalena

Witam! Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niedowidzącą. Jestem aktywna zawodowo, mam wyższe wykształcenie, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Chciałabym się dowiedzieć, czy program „pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego” jest jeszcze aktywny w 2016 roku, czy już został zakończony. Z tego, co widziałam na stronie, termin składania wniosków był do 30 sierpnia, wygląda na to, że się spóźniłam. Czy jest jeszcze jakiś program pomocy, na który mogłabym się załapać w 2016? Ewentualnie jakie są perspektywy w 2017? Jeśli potrzeba podjadę do PFRON osobiście. Pozdrawiam. Magdalena

Szanowna Pani,

Program, w ramach którego można uzyskać pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego dla osoby z niepełnosprawnością, to pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Wnioskodawca w ramach programu może uzyskać pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów (np. komputer) oraz oprogramowania („Aktywny Samorząd” – Obszar B, Zadanie 1).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Natomiast termin zakończenia przyjmowania wniosków został założony odgórnie przez PFRON dla Modułu I do dnia 30 sierpnia 2016 r. Wniosek składany jest w instytucjach oddelegowanych do tego zadania, czyli MOPS/PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Istnieje jeszcze jedna ewentualność pozyskania dofinansowania w ramach w ramach środków powiatu/gminy realizowanych przez MOPS/MOPR/PCPR. Osoba z niepełnosprawnością może się starać o dofinansowanie w ramach procedury o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych.

Bariery w komunikowaniu się, to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Ważne jest, aby dofinansowanie było uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, którą posiada dana osoba. Jednakże wspomniane dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku uzyskały już odpowiednio na te cele środki z PFRON, wniosek zostanie negatywnie zweryfikowany. Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku. Wnioski składane do 31 marca każdego roku rozpatrywane są zazwyczaj w pierwszej kolejności.

Do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących zalicza się w szczególności:

  • zakup zestawu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania (jeżeli jest wymagane),
  • zakup aparatów telefonicznych dostosowanych do obsługi przez osoby niewidome (w tym z klawiaturą brajlowską lub powiększoną, program udźwiękawiający),
  • zakup radia, magnetofonu, radiomagnetofonu, wieży CD,
  • zakup dyktafonu,
  • zakup lup i powiększalników,
  • zakup urządzeń lektorskich,
  • zakup nawigatorów dźwiękowych,
  • zakup urządzeń brajlowskich, linijki brajlowskiej itp.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas