Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Legitymacja inwalidy z 1985 r. Czy jest ważna?

27.09.2016
Autor: Stanisław

Mam legitymację inwalidy z 23.01.1985 r., wydaną przez WZPS w [miejscowość do wiad. red.] na podstawie KIZ. Czy jest ważna?

Szanowny Panie,

W świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.), dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulg i uprawnień w różnych sytuacjach mogą być:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • odpis orzeczenia,
  • legitymacja osoby niepełnosprawnej,
  • zaświadczenie o przyczynie niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że z niektórych uprawnień, np. ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu, upoważnia legitymacja osoby niepełnosprawnej, dlatego warto posiadać taką legitymację. Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydane przez starostwa powiatowe na podstawie dawnych orzeczeń sprzed roku 1998 są nadal ważne (choć częściej już są wymagane nowe). W związku z powyższym, zachęcam Pana do złożenia wniosku o wydanie legitymacji we właściwym dla Pana miejsca zamieszkania powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas