Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy dziecko z DPM na wózku inwalidzkim może liczyć na pomoc PCPR?

27.09.2016
Autor: Bożena

Dla naszej 13-letniej córki z MPD, poruszającej się na wózku inwalidzkim, zakupiliśmy na kredyt nowy samochód z dostosowaniem do jej potrzeb. Mieliśmy nadzieję, że przynajmniej za część poniesionych kosztów zwróci nam PCPR, bo oczywiście dofinansowania do zakupu samochodu skończyły się w 2008 roku i, jak się dowiedzieliśmy, nie będzie już takiej możliwości, ale dofinansowanie do oprzyrządowania jak najbardziej, do 5000 zł. Spotkało nas jednak wielkie rozczarowanie, bo po złożeniu dokumentów z poniesionymi kosztami decyzja jest negatywnie rozpatrzona, gdyż zakupiliśmy już nowy samochód dostosowany do naszej córki. Proszę o informację, czy przysługuje nam odwołanie do dyrektor PCPR, ewentualnie gdzie możemy jeszcze starać się o pomoc?

Szanowna Pani,

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Aktywny samorząd” w roku 2016 swoim zakresem obejmował szereg dofinansowań, o które można było wnioskować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwego dla miejsca zamieszkania. W module I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową), w ramach likwidacji bariery transportowej zaproponowano pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Maksymalna kwota tego dofinansowania to 5000 zł.

Zgodnie z informacją zawartą w załączniku do uchwały nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016 r.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, gdy mowa jest o „oprzyrządowaniu samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego”.

Kluczową sprawą jest zatem wcześniejsze posiadanie samochodu (przez posiadacza samochodu rozumiemy właściciela lub współwłaściciela, a w przypadku osób niepełnoletnich posiadaczem jest wnioskodawca). Ponadto refundacja w module I oznacza koszty poniesione w okresie do 180 dni przed złożeniem wniosku, nie wcześniej niż od dnia 1.01.2016 r. Tym samym obawiam się, iż odwołanie nie przyniesie oczekiwanego efektu.

Natomiast wiele ciekawych i przydatnych informacji, dotyczących rynku usług motoryzacyjnych dla kierowców i pasażerów z niepełnosprawnością, znajdzie Pani na stronie Stowarzyszenia SpiNKa (Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom).

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas