Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwolnienie do lekarza w czasie pracy

05.09.2016
Autor: Beata

Chciałam zapytać, jeśli pracownik niepełnosprawny zwalnia się w ciągu pracy do lekarza, to ma obowiązek odpracowywać? Czy pracownik niepełnosprawny może się zwalniać do lekarza w ciągu pracy?

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Tak więc, jeżeli pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zwalnia się w godzinach pracy w celach, o których mowa w w/w przepisie, nie musi odpracowywać godzin.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas