Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę być opiekunem osoby niepełnosprawnej?

05.09.2016
Autor: Z.

Witam, mam pytanie, jeżeli mieszkam z osobą niepełnosprawną (znaczna SM), czy mogę być opiekunem tej osoby? Nie jesteśmy rodziną.

Szanowny Panie,

Rozumiem, że chodzi Panu o opiekuna osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 16a 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Tak więc ustawodawca przewidział, iż opiekunem osoby niepełnosprawnej, który byłby uprawniony do otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego może być członek rodziny, który mógłby być zobowiązany do alimentacji osoby niepełnosprawnej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas