Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Alimenty a renta socjalna

04.09.2016
Autor: Zofia

Mój syn od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Otrzymuje alimenty od ojca. Obecnie ma skończone 18 lat i ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Czy otrzymując rentę socjalną traci alimenty?

Szanowna Pani,

Sam fakt otrzymania renty socjalnej nie oznacza, że automatycznie Pani Syn traci prawo do alimentów. Zgodnie bowiem z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy więc uznać, iż jeśli renta socjalna nie zaspokaja wszystkich usprawiedliwionych potrzeb Pani Syna, to obowiązek alimentacyjny rodziców względem swojego syna w dalszym ciągu obowiązuje. W Polsce są rodzice, którzy płaca alimenty na swoje niepełnosprawne dzieci, które mają po 40 i więcej lat.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas