Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy w Centrum Integracji Społecznej

04.09.2016
Autor: Kasia

Posiadam orzeczenie w stopniu umiarkowanym, jaki czas pracy mnie obowiązuje, jeśli jestem uczestnikiem w Centrum Integracji Społecznej? Orzeczenie złożone w CIS.

Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 16 przywołanej wyżej ustawy, przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Koszty badań ponosi pracodawca.

Jeżeli więc pracuje Pani w Centrum Integracji Społecznej na podstawie umowy o pracę, obowiązuje Panią czas pracy zgodnie z art. 15 i 16 w/w ustawy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas