Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa – czy dziecko musi być na komisji?

09.09.2016
Autor: Anna

Orzeczenie wydane w 2011 do 2019 TAK w pkt. 5, 5, 7, 8, 9, w pkt. znacznie ograniczona możliwość samodzielnej egzystencji, symbol przyczyny niepełnosprawności – 05R, czy mogę ubiegać się o kartę parkingową bez konieczności narażania dziecka niepełnosprawnego na stres komisji?

Szanowna Pani,

Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, karta parkingowa wydawana jest na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności, ze stwierdzoną znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności z 2011, istnieje konieczność złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia.

Powyższe twierdzenia wynikają z art. 6 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:

Art. 6.

  1. Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
  2. Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych – kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas